powołać komisję

powołać komisję
• set up committee

Słownik polsko-angielski dla inżynierów. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • powołać — dk I, powołaćam, powołaćasz, powołaćają, powołaćaj, powołaćał, powołaćany powoływać ndk VIIIa, powołaćłuję, powołaćłujesz, powołaćłuj, powołaćywał, powołaćywany 1. «ustanowić, wyznaczyć, wybrać kogoś na coś, do czegoś; desygnować» Powołać… …   Słownik języka polskiego

  • powoływać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ib, powoływaćłuję, powoływaćłuje, powoływaćany {{/stl 8}}– powołać {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIIa, powoływaćam, powoływaća, powoływaćają, powoływaćany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • komisja — ż I, DCMs. komisjasji; lm D. komisjasji (komisjasyj) 1. «zespół osób powołanych (okresowo lub na stałe) do wykonywania określonych zadań, np. do zbadania jakiejś sprawy, skontrolowania czyjejś działalności itp.; pot. działalność, obrady,… …   Słownik języka polskiego

  • rozszerzyć — dk VIb, rozszerzyćrzę, rozszerzyćrzysz, rozszerzyćszerz, rozszerzyćrzył, rozszerzyćrzony rozszerzać ndk I, rozszerzyćam rozszerzyćasz, rozszerzyćają, rozszerzyćaj, rozszerzyćał, rozszerzyćany 1. «uczynić szerszym, szerokim, powiększyć szerokość,… …   Słownik języka polskiego

  • komisja — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, lm D. komisjasji {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} grupa osób powołanych oficjalną decyzją do wykonywania określonych prac; obrady, posiedzenie, działalność tej grupy : {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rzeczoznawca — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos VIIIa, lm M. rzeczoznawcacy {{/stl 8}}{{stl 7}} ekspert wydający orzeczenie w sprawach wchodzących w zakres jego specjalizacji, a będących niejasnymi dla innych; biegły, opiniodawca : {{/stl 7}}{{stl 10}}Rzeczoznawca w …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • spektrum — {{/stl 13}}{{stl 7}}|| {{/stl 7}}spectrum {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n V, lm M. spektrumra {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} ciąg zjawisk, pojęć itp. jednego rodzaju, postrzeganych i rozpatrywanych jako zbiór… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”